Euskera Espanol

Garbiketa Eguna Itsasadarrean

RK Abentura,Lutxana Arraun Taldea, Mareurdiña eta Erandioko Udalaren eskutik Itsasadarraren lehenengo garbiketa ospatu egin da. Jende ugari hurbildu zen bere laguntza eskeiniz eta ia tona bat zarama atera zen bazterretik. Gazte eta zaharren laguntzagaz Erandioko zati bat apur bat garbiago gozatu ahal dogu.Aurten lehenengo urtea izan da, baina espero dogu urtero holako ekitaldi bat antolatzea. Komunikabide batzuk hurbidu ziren notizia honen berri emoteko. Gure multimedian ikusi ahal dozuz bideo eta argazkiak. Eskerrik asko parte hartu zuten guztioi.

Garbiketa.jpg

Los comentarios están deshabilitados.

    • WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'f73c5ea1e87867e.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
      SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2021-11-29 08:12:05' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC