Euskera Espanol

Betiko Ikastola

Sopelako Betiko Ikastola gurekin egon da. Butroitik Plentziara txango ederra egin zuten. Talde jator hau, ume eta gurasoak osatuta zegoen. Binaka eta astiro astiro, Butroi erreka zeharkatu zuten, hori bai marearen laguntzagaz. Batzuk bainu ederra hartu zuten Gandiasera heldu baino lehen. Eskerrik asko guztioi eta beste bat arte.

Ikastola Betiko 03.jpg

Los comentarios están deshabilitados.

    • WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'f73c5ea1e87867e.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
      SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2021-11-29 09:04:37' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC